Monica Haider praktiserade på Per Andersens restauranger

Fredagen den 23 mars praktiserade riksdagsledamoten Monica Haider (S) hos Simon Johansson på Per Andersens restauranger. Syftet var att lära sig mer om besöksnäringens betydelse för jobb och integration.
Monica Haider under praktik på Per Andersens restauranger.

 

Visita hade bjudit in politiker från hela södra Sverige att besöka hotell- och restaurangföretagare i sina respektive hemkommuner. Monica Haider tog chansen att praktisera på en restaurang hemma i Älmhults kommun:

Jag ville lära mig mer om besöksnäringens villkor och dess betydelse för integration och utvecklingen av hela landet. För Kronobergsregionen med dess utmaningar är det oerhört viktigt att ha ett bra företagsklimat för småföretagen som ofta finns i denna bransch.

Under besöket diskuterades lagar, villkor och tillstånd, liksom branschens arbetskraft – där unga och utrikesfödda utgör en stor del av arbetskraften.

 

 

facebook Twitter Email