För en ännu bredare och starkare arbetarrörelse i Kronoberg

Vi upplever alla en ny vardag, i en för många, oroande och turbulent tid. Som ny ordförande i partidistriktet ligger mitt fokus på att vi nu måste arbeta än hårdare för människors jämlikhet och trygghet. Det arbetet gör vi ännu bättre ju fler och mer engagerade vi är. Att värna om jämlikhet, trygghet och vår välfärd är viktigare än någonsin.

Jag vill stärka arbetarrörelsen i länet – träffa folk, prata politik och föra ut vår ideologi. Det hoppas jag att fler också vill göra. Socialdemokraterna är redan det största partiet i Kronoberg – men vi behöver bli ännu fler.

Under mina år som metall- och lagerarbetare fick jag en förståelse för hur viktigt det är med bra lönevillkor och en bra arbetsmiljö – men det räcker inte med det. Att värna om jämlikhet, trygghet och vår välfärd är viktigare än någonsin. Vi har till exempel stora utmaningar framför oss i hälso- och sjukvården när det gäller personalförsörjningen och att hålla en bra kvalitet på vården.

Tillsammans påverkar vi på både lokal, regional, nationell och internationell nivå
Vi är en folkrörelse som har allt som krävs för att möta människor i deras vardag. Vi är ett parti som bygger på att vi är många som hjälps åt att påverka i samhällsfrågor. Det gör vi på både lokal, regional, nationell och internationell nivå. Grunden för det arbetet gör vi tillsammans, vi som är medlemmar.
Därför ska vi bli fler.

En ännu bredare och starkare arbetarrörelse gör skillnad.
Både idag och i framtiden.

facebook Twitter Email