Socialdemokraterna i Kronoberg kritiska till läckta diskussionsunderlaget från LSS-utredningen

Regeringen startade 2016 en översyn av LSS och assistansersättningen för att  främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, liksom en långsiktigt hållbar finansiering av systemet.

För några dagar sedan läckte ett diskussionsunderlag från utredaren ut, där barn under tolv år och äldre över åttio skulle nekas rätten till personlig assistans till förmån för stöd i hemmet eller äldreomsorg. Detta skulle innebära kraftiga inskränkningar för dessa grupper att delta fullt ut i samhället, och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Monica Haider reagerar nu starkt mot detta.

”Det är upprörande och jag ser kritiskt på det läckta diskussionsunderlaget. Syftet med utredningen är att bidra till jämlika villkor att delta i samhället, inte drastiskt begränsa dessa människors liv. Nu är det inte ett skarpt förslag från utredaren, men jag vill vara tydlig med att Socialdemokraterna i Kronoberg aldrig kommer ställa upp på försämringar för den här gruppen!” säger Monica Haider, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

facebook Twitter Email