Tilläggsbudget fördelar miljoner till vården i Kronoberg

Den regionala rödgröna budgeten 2018 innebär ca 165 miljoner kr i nya tillskott till hälso- och sjukvården i Kronoberg. Utöver det kommer ytterligare ca 80 miljoner kr hälso- och sjukvården till del i form av statliga bidrag. Nu presenteras delar av de satsningar pengarna ska användas till.

Fokus ligger på att skapa en jämlik och tillgänglig vård närmare patienterna samt att utveckla arbetet med att bli attraktiva arbetsgivare. Bland satsningarna återfinns bland annat:

  • Fast vårdkontakt för äldre (24 miljoner)
  • Höjt OB-tillägg till fler grupper (tidigare bara sjuksköterskor) (20 miljoner)
  • Karriärtrappor för sjuk- och undersköterskor (15 miljoner)
  • Utökad möjlighet till specialistutbildning på arbetstid (5 miljoner)

I tilläggsbudgeten avsätts även pengar till hälsosamtal för 50-åringar, dygnsambulans i Lessebo och breddad satsning av projektet Äldrehälsa Kronoberg.

– Under 2018 fortsätter vi satsa på att bli oberoende av hyrpersonal, öka tillgängligheten och säkerheten för våra patienter samt förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och villkor. I ett läge där Kronoberg växer och utvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt känns det viktigt att kunna satsa för att utveckla den nära vården för Kronobergarna, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Tilläggsbudgeten omfattar totalt ca 215 miljoner kr av de dryga 245 miljoner kr som hälso- och sjukvården väntas få i nya tillskott 2018. Tilläggsbudgeten beslutas formellt på regionstyrelsens sammanträde 20 februari.

facebook Twitter Email