Rösta på ombud till partikongressen

I början av december fick alla röstberättigade medlemmar i Socialdemokraterna i Kronoberg hem valsedel och kandidatfolder till ombudsval till partikongressen. 

Gör din röst hörd och kryssa för de åtta (8) kandidater som du vill ska representera oss på partikongressen i Örebro den 22-24 mars 2019.

Sista dag att rösta är den 21 december, så skicka in valsedeln i det förfrankerade kuvertet som du fick hemskickat, eller lämna in det på partiexpeditionen i Växjö. Tänk på att valsedlar som kommer in efter den 21 december är ogiltiga.

facebook Twitter Email