Veckans sosse

Vi är en bred folkrörelse med många medlemmar och aktiva. Men vad brinner de för? Och vad gör de helst en ledig dag? Ni kommer att få träffa flera av våra företrädare här framöver, och vi börjar med vårt regionråd Henrietta.

Fullständigt namn:
Henrietta Serrate

Varför är du socialdemokrat?
För att jag vill ha ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett samhälle utan klasskillnader och könsskillnader. Jag tror att vi gemensamt skapar det bästa samhället genom att alla bidrar efter förmåga och får efter behov.

Genom ett starkt välfärdssamhälle kan vi bryta strukturer och ojämlikhet. Där alla barn och unga oavsett könstillhörighet eller bakgrund får samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och bli sitt bästa jag. Ett samhälle där ens plånbok inte påverkar vilken skolgång eller sjukvård man får. Ett samhälle som får människor att växa och gör att fler kan bidra till det gemensamma, och ett samhälle som finns där för dig när du behöver det.

Jag tror också väldigt mycket på kraften i en folkrörelse vilket är anledningen till att jag valde att engagera mig i socialdemokraterna.

Hur länge har du varit politiskt aktiv?
Jag gick med i SSU 2006 men blev riktigt aktiv först 2008-2009

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast just nu?
Välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen inom välfärden, omställningen till ett mer hållbart samhälle och ett mer jämställt arbetsliv.

För mig har jämställdhet alltid varit en väldigt viktig fråga. Jag har alltid haft väldigt svårt att acceptera att kvinnors arbete värderas sämre än mäns genom lägre löner och sämre villkor. Som socialdemokrat förstår jag att mycket av den ojämlikhet som finns mellan könen grundar sig i arbetslivet – hur arbetsmarknaden är organiserad men även i de obetalda hemarbetet. Ett sätt att från politiskt håll göra något åt detta är att göra arbetslivet mer jämställt, sett till allt från arbetstider och lön men också att göra insatser för att försöka bryta strukturerna kring vår könssegregerade arbetsfördelning.

Vad gör du helst en ledig dag?
Tränar ett långpass på gymmet, äter en god brunch, går en skogspromenad och sedan lagar jag en riktigt god middag till kvällen.

Har du någon dold talang?
Jag har egentligen ingen talang men jag har haft turen att begåvats ett bra ”pannben” som gör att jag brukar bli ganska bra på det jag tar mig för. Mitt pannben har gjort att jag kan hålla andan länge under vatten, dra tunga marklyft, läsa ut en bok på en dag och vinna de flesta diskussioner jag ger mig in i. 😉

Vilka är dina favoritord?*
Solidaritet, förgätmigej och fredagsmys

Vilken skådis skulle spela dig i filmen om ditt liv?

Henrietta Serrate, regionråd i opposition

Emma Watson

facebook Twitter Email