Medlemssidan

Det här är en sida där du som medlem finner policydokument och annat matnyttigt. Vi fyller på allt eftersom.

Trakasserier
Inom Socialdemokraterna råder nolltolerans mot alla typer av trakasserier. Alla vi som är aktiva och verkar inom partiet har ett ansvar att motarbeta varje tendens till trakasserier.

I handlingsplanen beskrivs hur vi ska agera vid kännedom om kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier inom Socialdemokraterna i Kronoberg. Förtroendevald eller medlem som upplever, blir vittne till eller misstänker att trakasserier förekommer ska kontakta förste ombudsman, alternativt partidistriktets ordförande.

Handlingsplan kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier

 

Har du önskemål eller tankar om något annat som bör finnas här? Kontakta i så fall Pontus Samuelsson, pontus.samuelsson(at)socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email