Våra regionpolitiker

Alla socialdemokrater som har förtroendeuppdrag i Region Kronoberg ingår i vår regionala S-grupp.

S-gruppen träffas en gång i månaden för att diskutera och besluta om hur Socialdemokraterna ska ställa sig till de förslag som ska behandlas i nämnder och styrelser. I samband med S-gruppens möten besöker vi också regionens verksamheter och bjuder in sakkunniga för att lära oss mer om olika regionala frågor.

Totalt är vi 47 personer från alla delar av länet, i alla åldrar.

Alla socialdemokratiska regionpolitiker:

Lovisa Alm Växjö
Ingemar Almkvist Älmhult
Eva Ballovarre Älmhult
Carl-Olof Bengtsson Växjö
Helen Bengtsson Älmhult
Julia Berg Växjö
Christina Bertilfeldt Ljungby
Göran Borg Växjö
Magnus Carlberg Tingsryd
Frida Christensen Alvesta
Bo Dalesjö Ljungby
Martin Edberg Växjö
Andreas Eidevåg Lessebo
Ulf Engqvist Markaryd
Peter Freij Ljungby
Martina Gustafsson Uppvidinge
Robin Hansen Markaryd
Hugo Hermansson Växjö
Anton Håkansson Lessebo
Anton Härder Älmhult
Mikael Jeansson Tingsryd
Ingrid Johansson Tingsryd
Stefan Jönsson Älmhult
RosMarie Jönsson Neckö Markaryd
Ann-Charlotte Kakoulidou Uppvidinge
Anne Karlsson Ljungby
Tobias Karlsson Växjö
Ragnar Lindberg Lessebo
Tony Lundstedt Växjö
Alije Millukovic Växjö
Marianne Nordin Växjö
Robert Olesen Alvesta
Karl Paine Växjö
Olja Pekusic Växjö
Lars-Olof Pettersson Alvesta
Joakim Pohlman Markaryd
Matija Rafaj Ljungby
Sara Rosén Andersson Ljungby
Henrietta Serrate Växjö
Conny Simonsson Ljungby
Michael Sjöö Växjö
Ulla-Britt Storck Ljungby
Charlotta Svanberg Växjö
David Svensk Markaryd
Tomas Thornell Växjö
Monica Widnemark Lessebo
Emelie Öberg Växjö

 

facebook Twitter Email