S i Region Kronoberg

I landstingsvalet 2014 fick Socialdemokraterna 35,17 % av rösterna i Kronoberg. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildades en rödgrön politisk ledning för regionen med majoritet i samtliga nämnder och styrelser. Regionstyrelsens ordförande är Anna Fransson (S) och dess 1:e vice ordförande är Robert Olesen (S).

I regionfullmäktige har Socialdemokraterna 22 av 61 mandat och de rödgröna har tillsammans 30 mandat. Alliansen har 25 mandat och Sverigedemokraterna 6 mandat. Det innebär att de rödgröna styr med minoritet i regionfullmäktige.

1 januari 2015 bildades Region Kronoberg genom en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet. De områden Region Kronoberg ansvarar för och/eller har en samlande roll i:

Hälso- och sjukvård
Kollektivtrafik
Infrastruktur
Folkhälsa
Miljö- och klimat
Kultur
Kompetens- och utbildningsfrågor
Samhällsplanering
Innovation
Näringslivsutveckling
Internationella frågor

Övergripande kontakt

Emelie Öberg, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Arbetstelefon: 070-984 48 42
Privat telefon: 073-672 86 00
emelie.oberg@kronoberg.se

Ordförande/gruppledare

Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande tillika regionråd
Växjö
070-620 44 45
anna.fransson@kronoberg.se

Robert Olesen, regionstyrelsens 1:e vice ordförande samt personalutskottets ordförande
Alvesta
076-720 76 15
robert.olesen@kronoberg.se

Charlotta Svanberg, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, 1:e vice ordförande forsknings- och utvecklingsberedningen
Växjö
076-720 76 36
charlotta.svanberg@kronoberg.se

Peter Freij, ordförande trafiknämnden
Ljungby
076-720 76 38
freij.peter1@gmail.com

Ragnar Lindberg, ordförande kulturnämnden
Lessebo
070-665 22 72
ragnar.lindberg@kronoberg.se

Joakim Pohlman, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Markaryd
070-331 23 00
joakim.pohlman@markaryd.se

Henrietta Serrate, 1:e vice ordförande folkhälsoberedningen
Växjö
076-895 53 75
henrietta_serrate@hotmail.com

RosMarie Jönsson Neckö, ordförande regionfullmäktige
Markaryd
070-974 18 21
ros-marie.jonsson-necko@kronoberg.se

facebook Twitter Email