Socialdemokraterna i Kronoberg söker försteombudsman

Vi har bestämt oss. Socialdemokraterna ska vara Sveriges mest livaktiga och engagerande politiska folkrörelse. Socialdemokraternas medlemmar ska även i framtiden forma en angelägen politik som förbättrar för människor i deras vardag.

Som försteombudsman för Socialdemokraterna i Kronoberg har du en ledande roll i detta arbete. Försteombudsmannens uppdrag är att stärka och utveckla framtidens folkrörelse, skapa förutsättningar för partiets långsiktiga politikutveckling och opinionsbildning.

Försteombudsmannen leder distriktsexpeditionens arbete och arbetar på uppdrag av Socialdemokraterna i Kronobergs styrelse. I uppdraget ingår också att ha en stödjande funktion till hela distriktets organisation.

Du delar självklart arbetarrörelsens och Socialdemokraternas värderingar och har en grundläggande kunskap om partiet.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Du leder distriktsexpeditionens arbete och dess personal samt arbetar stödjande för Socialdemokraterna i Kronobergs styrelse. Du har ett strategiskt och operativt ansvar för partidistriktets politiska, kommunikativa och organisatoriska arbete.

Du ansvarar tillsammans med distriktets kassör för partidistriktets ekonomi, inklusive budget och ekonomiuppföljning.

Du företräder Socialdemokraterna i Kronoberg i samverkan med såväl partiinterna som externa parter.

KOMPETENSKRAV

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet av att leda, organisera och utveckla verksamhet i idéburna organisationer är meriterande

• Erfarenhet av politiskt kommunikationsarbete

• Förmåga att leda och coacha samt att samverka med andra och har god social kompetens

• Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp

• Förmåga att relatera till människor på ett lyhört och smidigt sätt

• Förmåga att hantera stressade arbetssituationer

• Körkort kategori B

• Eftergymnasial utbildning samt tidigare erfarenhet av politiskt arbete är meriterande

• Erfarenheter från yrkesliv även utanför arbetarrörelsen är meriterande

Då arbetstiden är oreglerad kommer det att ställas stora krav på din egen förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du måste även ha möjlighet att arbeta oregelbundna arbetstider.

VI ERBJUDER

Vi erbjuder ett spännande, varierande och självständigt jobb där du har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Du är en del av ett litet gäng med god sammanhållning och är en viktig kugge i vår strävan att med bra politik göra samhället bättre.

Övrigt

Partidistriktet har lokaler i centrala Växjö.

Kollektivavtal är mellan Handelsanställdas förbund och KFO.

Tillträde enligt överenskommelse. Vi önskar din ansökan senast den 20 april 2020 och den ska skickas till distriktsordförande Monica Haider, monica.haider@riksdagen.se dit även eventuella frågor kan mejlas.

Vi ser fram emot din ansökan!

facebook Twitter Email