Resultatet från kongressombudsvalet är klart

Nu är det fastställt vilka sju kongressombud som kommer att representera Kronobergs partidistrikt på Socialdemokraternas 41:a partikongress som hålls i Göteborg den 3 till 7 november 2021. Följande har valts till kongressombud för Kronobergs partidistrikt; Henrietta Serrate, Julia Berg, Eva Ballovarre, Malin Lauber, Tajma Sisic, Tomas Thornell och Otto Lindlöf.

Läs mer

Kongressombudsval

Nu har det blivit dags att rösta för att avgöra vilka sju som blir Kronobergs representanter på Socialdemokraternas 41:a partikongress, som genomförs den 3 till 7 november 2021 i Göteborg. Tjugonio kandidater har i år nominerats till kongressombud. 

Presentationer på alla tjugonio kandidaterna hittar du här. Omröstningen kommer i år att ske digitalt genom verktyget EasyVote. Ombudsvalet pågår mellan den 7 och 27 juni. Du röstar enkelt och säkert hemifrån genom att legitimera dig med BankID vid röstningstillfället. Välj de sju kandidater som du vill ska representera Kronobergs partidistrikt på partikongressen. Du når…

Läs mer

VÄLFÄRDEN FÖRST

Sedan 1890 har första majfirandet handlat om arbetares villkor och samhällets orättvisor, så även i år under parollen ”Välfärden först”. Välfärden ska gälla alla som bor i vårt land och vara generell. Men vår gemensamma välfärd har fått utstå många politiska prövningar – framförallt från högerkanten med besparingar, privatiseringar och skattesänkningar framför satsningar på välfärdens…

Läs mer
facebook Twitter Email