(S) VILL INFÖRA PERSONALRABATT I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Socialdemokraterna vill att Region Kronoberg utreder införande av prissubventionering i kollektivtrafiken för regionens 6400 anställda. Särskilt ska möjligheten för medarbetare att göra bruttolöneavdrag för resor i kollektivtrafik ses över.

– Regionens medarbetare har idag tillgång till flera olika personalförmåner. Vi socialdemokrater vill nu att regionen utreder möjligheten att införa rabatt i kollektivtrafiken för medarbetarna, företrädesvis genom bruttolöneavdrag. Det skulle kunna öka incitamenten för medarbetarna att välja kollektivtrafik till och från jobbet och samtidigt leda till fler resenärer. Det kan också vara en del i…

Läs mer
Henrietta Serrate (S) och Helen Bengtsson (S)

Återinför ultraljud på Ljungby lasarett!

För oss socialdemokrater är det självklart att det ska gå att göra ultraljud på Ljungby lasarett. Av 2269 barn som föddes i Kronoberg 2021 var 269 hemmahörande i Ljungby, 107 i Markaryd och 203 i Älmhult. Det innebär att över en fjärdedel av alla som väntade barn i Region Kronoberg 2021 bodde i västra länsdelen.

Möjligheten att göra ultraljud på Ljungby lasarett är en viktig fråga för jämlik vård i vår region. Inte minst är det en viktig fråga för alla som väntar barn i västra länsdelen. Den som bor i Markaryd har drygt 1,5 timmes bilfärd enkel väg till Växjö lasarett. Det går att resa kollektivt men är svårt…

Läs mer

(S) säger ja till sjukhus i Räppe

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har idag på sitt gruppmöte beslutat att rösta för att ett nytt lasarett byggs i Räppe. Beslutet var enhälligt.

– Socialdemokraterna har landat i att vi tror att det är Räppealternativet som ger bäst resultat på helheten. Det finns flera skäl till det. Bland annat slipper vi utsätta personal och patienter för det otroligt komplicerade och långa pussel en ombyggnation av dagens CLV skulle innebära. Med ett nytt sjukhus i Räppe får vi bäst…

Läs mer
facebook Twitter Email