(S) säger ja till sjukhus i Räppe

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har idag på sitt gruppmöte beslutat att rösta för att ett nytt lasarett byggs i Räppe. Beslutet var enhälligt.

– Socialdemokraterna har landat i att vi tror att det är Räppealternativet som ger bäst resultat på helheten. Det finns flera skäl till det. Bland annat slipper vi utsätta personal och patienter för det otroligt komplicerade och långa pussel en ombyggnation av dagens CLV skulle innebära. Med ett nytt sjukhus i Räppe får vi bäst…

Läs mer

Fler läkare i äldreomsorgen om (S) får bestämma

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har lämnat in en motion om att öka läkarmedverkan i äldreomsorgen. Partiet vill särskilt se över möjligheten att införa medicinskt ansvariga läkare i alla kommuner och inrätta en äldrevårdsöverläkare på regional nivå.

– Socialdemokraterna vill öka läkarnärvaron på särskilda boenden och i hemtjänsten i Kronoberg. Den nationella Coronakommissionen har lyft att regionerna måste bli bättre på att säkerställa att kommunerna har tillgång till de läkarresurser som krävs för att bedriva en säker och kvalitativ hemvård. Det gäller Region Kronoberg med, säger Henrietta Serrate (S) regionråd i opposition….

Läs mer

Regionrådet föräldraledig – de ersätter

Socialdemokraternas regionråd i Kronoberg, Henrietta Serrate, kommer att vara föräldraledig mellan februari och juni 2022. Under tiden kommer Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, att ersätta henne som regionråd.

– Jag är glad att det i en modern demokrati går att vara både förälder och politiker. Nu ser jag fram emot att under våren vara föräldraledig och därefter gå in i en väldigt viktig valrörelse. Jag har stort förtroende för att mina partikamrater håller igång debatten och lägger många bra förslag under min frånvaro,…

Läs mer
facebook Twitter Email