Ett Kronoberg – för alla

Kronoberg ska bygga på solidaritet, tillit och samarbete. Där alla Kronobergare får möjlighet att bidra efter sin förmåga och får tillbaka efter sina behov. Ett socialdemokratiskt Kronoberg har en välfärd som går att lita på!

Ett Kronoberg som håller ihop

Välfärden och samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg man bor. Socialdemokraterna vill därför arbeta aktivt för att orättvisa skillnader mellan stad och landsbygd ska överbryggas. För att åstadkomma detta är satsningar på ökad utbyggnad av snabbt bredband, kollektivtrafik och bra vägar viktiga komponenter. Kronobergarna ska kunna lita på välfärden i hela länet! 

En trygg och jämlik vård

Välfärden ska vara jämlik och gå att lita på. Vi vill ha ett Kronoberg som bygger på solidaritet, samarbete och tillit. Kvalitén på välfärden ska aldrig bero på storleken på din plånbok eller var du bor. Välfärden ska vara jämlik och vård ges på lika villkor! Vi vill flytta vården närmare kronobergarna, satsa mer på bättre villkor för våra medarbetare och skapa en trygg välfärd tillsammans. Vården ska vara jämlik!
Vi vet att Sverige och Kronoberg blir bättre om vi tillsammans ser till att minska klyftorna i samhället. Socialdemokraterna tar ansvar för välfärden i ett bättre Kronoberg – för alla.
facebook Twitter Email