Kandidater i riksdagsvalet 2022

Det här är våra fem toppkandidater inför riksdagsvalet den 11 september 2022.
Tomas Eneroth #1

Tomas Eneroth #1

Som socialdemokrat vill jag se stora investeringar för att möta klimathotet och påskynda den gröna industriella revolutionen. Så kan vi se till att alla kan vara med på omställningen och skapa framtidens jobb i Sverige.

Jag vill se att jämställdhet och jämlikhet prioriteras. Jag vill se förbättrade trygghetssystem och rättvisare skattesystem. Den som har arbetat ett helt yrkesliv förtjänar en pension som går att leva på.

Jag vill bekämpa brottsligheten och minska klyftorna. Jag vill att vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Skolan syfte ska vara att ge eleverna den bästa möjliga utbildningen, inte att genera vinst åt riskkapitalister.

Vi socialdemokrater arbetar vidare för rättvisa och solidaritet. Det har vi gjort i över hundra år och det kommer vi att fortsätta göra.

Monica Haider #2

Monica Haider #2

Jag gav mig in i politiken för att kunna påverka och skapa förbättringar – politik är ju att vilja, som Olof Palme sa – och jag har tidigare varit oppositionsråd och kommunalråd i Älmhults kommun, samt regionpolitiker. Sedan 2014 är jag riksdagsledamot och jag brinner särskilt för frågor som rör landsbygd och möjligheten att bo och leva i hela landet. Jag var med i den parlamentariska landsbygdskommittén som 2017 presenterade 75 förslag för arbete, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet. Det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och också frågor som jag har fortsatt att driva sedan dess.

Jag är ledamot i Näringsutskottet i riksdagen och energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Robert Olesen #3

Robert Olesen #3

Vi måste bryta segregationen och se till att alla som kan jobba ska jobba.

En viktig förutsättning för det, är ett bra samarbete mellan Arbetsförmedling, kommun och region. Arbetsförmedlingen måste finnas i alla kommuner och ha bra kontakt med både fack och arbetsgivare.

Det är också nödvändigt att utbildningsutbudet matchar de behov som finns på arbetsmarknaden. Därför måste vi öka antalet arbetsmarknads- och yrkeshögskoleutbildningar. Gymnasieskolan och Komvux yrkesinriktade utbildningar behöver bättre kunna svara mot kompetensförsörjningsbehoven. Det handlar om att säkra ungdomarnas framtidsmöjligheter och ge vuxna möjligheter att ställa om mitt i livet.

Med bra utbildningar, jobb med schyssta villkor och trygga anställningar vill vi bygga ett starkare samhälle.

Vårt Kronoberg och vårt Sverige kan bättre!

Tajma Šišić #4

Tajma Šišić #4

Oavsett vem du är ska du ha jämlika förutsättningar att lyckas i livet. Varje barn ska ha rätt till en bra och jämlik skola, varje blivande mamma ska ha rätt till bra sjukvård, varje ung ska ha möjligheten till bostad för rimlig hyra oavsett var i länet eller landet man bor och trygghet måste gälla alla, oavsett om du bor i ett välbärgat område eller ett ekonomiskt eftersatt.

Orättvisorna i samhället måste minska. För att öka tryggheten måste det finnas avgiftsfria aktiviteter och samlingsplatser för unga efter skolorna och det måste vara möjligt att få jobb oavsett vad man har för efternamn.

Allt för länge har borgerlig politik skapat stora klyftor i Sverige, därför är det dags att ta tillbaka kontrollen över det vi äger tillsammans för att skapa ett bättre och jämlikt Sverige.

ClasGöran Carlsson #5

ClasGöran Carlsson #5

Tillsammans är nyckelordet.

Tillsammans är anledningen till att jag är socialdemokrat.
Tillsammans är svaret på hur vi ska forma framtiden.

Sverige är byggt på gemensamma lösningar på samhällsproblem. Jag är stolt över Sverige och de möjligheter som var och en kan ta del av. Men jag är inte nöjd med de orättvisor som fortfarande finns kvar. Nu är det dags att fortsätta samhällsbygget med åtgärder som innebär att vi löser dagens och morgondagens problem tillsammans.

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden.
Vi ska driva på klimatomställningen på ett rättvist sätt där alla bidrar efter förmåga.
Vi ska knäcka den organiserade brottsligheten och ge unga människor hopp om en framtid i vårt gemensamma samhällsbygge.
Tillsammans är svaret på ett rättvist samhällsbygge.

facebook Twitter Email