Socialdemokratiska omsorgspolitiker i Kronobergs kommuner tar idag plats i debatten om den svenska äldreomsorgens framtid. I texten nedan argumenterar de för en uppvärdering av äldres välfärd framför stora skattesänkningar.

”Vi socialdemokrater sätter välfärden främst. Därför är det framförallt där vi vill satsa våra gemensamma resurser – inte på stora skattesänkningar. När covid-19-pandemin slog in över landet i våras så blottade den också revor i välfärden. Främst inom äldreomsorgen, med oacceptabelt höga dödstal som följd. Allt för länge har äldreomsorgen fått stå tillbaka i kommunernas…

Läs mer

För en ännu bredare och starkare arbetarrörelse i Kronoberg

Vi upplever alla en ny vardag, i en för många, oroande och turbulent tid. Som ny ordförande i partidistriktet ligger mitt fokus på att vi nu måste arbeta än hårdare för människors jämlikhet och trygghet. Det arbetet gör vi ännu bättre ju fler och mer engagerade vi är. Att värna om jämlikhet, trygghet och vår välfärd är viktigare än någonsin.

Jag vill stärka arbetarrörelsen i länet – träffa folk, prata politik och föra ut vår ideologi. Det hoppas jag att fler också vill göra. Socialdemokraterna är redan det största partiet i Kronoberg – men vi behöver bli ännu fler. Under mina år som metall- och lagerarbetare fick jag en förståelse för hur viktigt det är…

Läs mer

Distriktskongressen 2020 blir digital

Partidistriktet tvingades flytta fram vårens inplanerade distriktskongress på grund av Coronapandemin. Nu i höst, närmare bestämt den 26 september, bjuder vi istället in till en helt digital kongress!

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden – och de ombud som inte har e-postadress registrerad kommer inom några dagar att få handlingarna i brevlådan. Du finner även handlingarna här. Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare.

Läs mer
facebook Twitter Email