Vår politik i Region Kronoberg

Satsa på medarbetarna för bättre vård i Kronoberg!

Socialdemokraternas mål är att du ska känna dig trygg med att du får den vård du behöver när du behöver den.

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för dig som patient.

De senaste åren har regionen lagt stora summor pengar på hyrpersonal. Socialdemokraterna vill se andra, mer långsiktiga, lösningar på personalbristen. Fler behöver söka sig till vårdyrken istället för från. Ska vi lyckas med det behöver medarbetarnas arbetsmiljö och lönevillkor förbättras.

Våra fem viktigaste prioriteringar i valet 2022:

  • Våra gemensamma skattepengar ska gå till satsningar på regionens personal – inte till hyrbolagen.
  • Regionens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner.
  • Alla som arbetar i vården ska ha ordentliga förutsättningar att orka och hinna med sitt jobb.
  • Fler medarbetare ska ha rätt till kompetensutveckling och utbildning med arbetsgivarens stöd.
  • Läkarnärvaron i äldreomsorgen ska öka.

Socialdemokraternas politik i olika regionala frågor

Tryck på rubriken för att läsa mer om vad vi vill i olika regionala frågor:

facebook Twitter Email