Personalpolitik

Region Kronoberg har drygt 6400 medarbetare i över 150 yrken. För Socialdemokraterna är det viktigt att alla medarbetare, oavsett vilken verksamhet de arbetar i eller vilken yrkestitel de har, ska känna sig sedda, hörda och uppskattade varje dag på jobbet.

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för dig som patient.

De senaste åren har regionen lagt stora summor pengar på hyrpersonal. Socialdemokraterna vill se andra, mer långsiktiga, lösningar på personalbristen. Fler behöver söka sig till vårdyrken istället för från. Ska vi lyckas med det behöver medarbetarnas arbetsmiljö och lönevillkor förbättras.

Välfärdens medarbetare förtjänar bättre!

Några av Socialdemokraternas förslag för bättre personalpolitik i Region Kronoberg:

  • Regionens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner.
  • Fler medarbetare ska ha rätt till kompetensutveckling och vidareutbildning med arbetsgivarens stöd.
  • Den höjda ersättningen för arbete på obekväm arbetstid (OB-tillägget) ska gälla alla medarbetare, inte bara några.
  • Medarbetarna ska erbjudas hälsokontroller regelbundet.
  • Friskvårdsbidraget ska höjas.

facebook Twitter Email