Hälso- och sjukvård

Socialdemokraternas mål är att du ska känna dig trygg med att du får den vård du behöver när du behöver den.

För oss socialdemokrater är det viktigt att vård ges efter behov och på lika villkor. Storleken på din plånbok, var du bor eller var du kommer ifrån får aldrig spela roll för vilken vård du ges. Alla i Kronoberg har rätt till världens bästa hälso- och sjukvård!

Våra prioriteringar i korthet:

  • Det ska vara enkelt att kontakta och få svar av vården, oavsett om du använder telefon eller digitala tjänster.
  • Läkarnärvaron i äldreomsorgen och på särskilda boenden ska öka.
  • Satsa på att stärka hela kedjan kring ungas hälsa, inte minst ungdomsmottagningarna.
  • Utöka åldern för regelbundna mammografiundersökningar och utred införande av individanpassad bröstcancerscreening.
  • Återinför möjligheten för gravida att göra ultraljud på Ljungby lasarett.
  • Det ska finnas offentligt drivna vårdcentraler i alla Kronobergs kommuner. Idag saknas det i Älmhult.
  • Mer resurser till vårdcentralerna.

Satsa på medarbetarna för bättre vård i Kronoberg

Utan medarbetare – ingen vård.

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för dig som patient.

Här kan du läsa mer om vår personalpolitik i Region Kronoberg.

facebook Twitter Email