Regional utveckling

För oss socialdemokrater är det viktigt att det går att bo och verka i hela Kronoberg.

Istället för att konkurrera ska landsbygd och stad komplettera varandra. Vi vill att en stark och varierad arbetsmarknad och attraktiva livsmiljöer för alla ska vara vår regions signum.

Våra prioriteringar i korthet:

  • Kronoberg ska erbjuda attraktiva livsmiljöer för alla.
  • Samhällsservice ska vara god både på landsbygd och i tätort.
  • Fler statliga verksamheter ska finnas i hela Kronoberg.
  • Kronoberg ska ha en stark och varierad arbetsmarknad.
  • Såväl mindre som större och nya som etablerade företag ska ges bästa möjliga förutsättningar att starta och växa.

Några politiska förslag för bättre regional utveckling i Kronoberg:

  • Den digitala infrastrukturen (bredband med snabb hastighet) ska byggas ut i hela Kronoberg.
  • Fler yrkeshögskoleutbildningar ska starta i regionen.
  • Ett arbetsmarknadspolitiskt råd med representanter från region, kommun, fackförbund och näringsliv ska skapas.
facebook Twitter Email