Våra regionpolitiker

Alla socialdemokrater som har förtroendeuppdrag i Region Kronoberg ingår i vår regionala S-grupp.

S-gruppen träffas en gång i månaden för att diskutera och besluta om hur Socialdemokraterna ska ställa sig till de förslag som ska behandlas i nämnder och styrelser. I samband med S-gruppens möten besöker vi också regionens verksamheter och bjuder in sakkunniga för att lära oss mer om olika regionala frågor. Totalt är vi 49 personer från alla delar av länet, i alla åldrar.

Varmt välkommen att höra av dig till oss, här finns våra kontaktuppgifter!

facebook Twitter Email