Interpellationer och frågor

Här hittar du alla interpellationer och skrivelser vi skickat in från 2019 och framåt.

En interpellation är en fråga i en folkvald församling från en enskild ledamot till en ledamot i ett presidie. Interpellationen ställs skriftligen och kräver ett utförligare svar som lämnas ut innan sammanträde, så att både den som ställer frågan och den som ska svara kan förbereda sig inför debatten.

Interpellationssvaren läggs upp på Region Kronobergs hemsida dagen innan det regionfullmäktige interpellationsdebatten äger rum. Alla interpellationsdebatter finns att se i webbtvsändningen av regionfullmäktige.

Våra interpellationer 2024:

Interpellation

Våra interpellationer 2023:

Våra interpellationer 2022:

Våra interpellationer 2021:

Våra interpellationer 2020:

Våra interpellationer 2019:

 

Frågor

En skriftlig fråga, också så kallad enkel fråga, är en mindre fråga i en folkvald församling från en enskild ledamot till en ledamot i ett presidie. Svaret lämnas muntligen på sammanträdet. Alla svar och debatter finns att se i webbtvsändningen av regionfullmäktige.

Våra frågor 2019:

facebook Twitter Email