Nyheter

ENEROTH OCH HAIDER INVALDA I RIKSDAGEN

Socialdemokraterna i Kronoberg fick 30,97 procent i riksdagsvalet vilket är en ökning med 1,41 procent. Efter röstsammanräkningen står det nu klart att Socialdemokraterna i Kronobergs två riksdagsledamöter kommande mandatperiod blir Tomas Eneroth och Monica Haider.

Då Tomas Eneroth är statsråd i övergångsregeringen så kommer Robert Olesen att tjänstgöra som statsrådsersättare i riksdagen tills regeringsbildningen är klar. Varmt tack till alla som har röstat på Socialdemokraterna för ett bättre Kronoberg och ett bättre Sverige och ett stort grattis till våra riksdagsledamöter!

Läs mer

Satsa på personalen för bättre vård i Kronoberg!

Det finns inga genvägar till bra vård. Region Kronoberg behöver ett nytt styre som är beredda att satsa på att förbättra personalpolitiken. Bättre personalpolitik är Socialdemokraternas högst prioriterade fråga i regionvalet.

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för dig som patient. De senaste åren har Region Kronoberg lagt hundratals miljoner på hyrpersonal och privata aktörer har hyrts in för att tillfälligt korta köer. Samtidigt…

Läs mer

Fler läkare i äldreomsorgen om (S) får bestämma

Under lördagen presenterade Socialdemokraternas regionrådskandidat Henrietta Serrate (S) ett av partiets regionala vallöften: ökad läkarnärvaro i äldreomsorgen och på särskilda boenden.

Vallöftet presenterades i samband det öppna möte om hälso- och sjukvård som gästades av socialminister Lena Hallengren. – Socialdemokraterna vill att Region Kronoberg ser över hur läkarnärvaron på särskilda boenden och inom hemtjänsten kan öka. Den Socialdemokratiska regeringen har också avsatt medel för detta nationellt. Det måste bli lättare för äldre att få träffa en…

Läs mer
facebook Twitter Email