Nyheter

Regionnytt 6/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden.

I årets sjätte Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vårt förslag om att skrota bonus och istället satsa på lön istället.  Vår interpellation angående hur stödet ser ut till efterlevande vid suicid. Vårt förslag om att återinföra höjt OB-tillägg för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården. Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill höja OB-tillägget för fler medarbetare i Region Kronoberg

Återinför höjningen av OB-tillägget för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården. Det är budskapet i den motion Henrietta Modig Serrate (S) i dagarna lämnat in till regionfullmäktige.

För att lösa problem med bemanning i dygnet-runt-verksamhet införde Region Kronoberg för några år sedan en höjning av tillägget för arbete på obekväm arbetstid (OB-tillägget). Satsningen infördes i två steg: först för sjuksköterskor och sedan för övriga medarbetare som har OB-tillägg i sina avtal. Våren 2020, mitt under pågående pandemi, avskaffade det moderatledda regionstyret satsningen…

Läs mer

Region Kronoberg avbryter projektet med sjukhus i Räppe

Idag beslutade en enig regionstyrelse att avbryta projektet med byggnation av nytt sjukhus i Räppe. Orsakerna är ekonomiska.

Bakgrund till beslutet I början av 2023 fick regiondirektören i uppdrag att se över vilka konsekvenser det nya omvärldsläget och det förändrade ekonomiska läget får för regionens byggnadsinvesteringar. I den rapport som nu är färdig konstateras att de ekonomiska förutsättningarna ändrats så radikalt att bygget av sjukhus i Räppe inte längre är ekonomiskt möjligt att…

Läs mer
facebook Twitter Email