Nyheter

Pressmeddelande: (S) vill höja OB-tillägget för fler medarbetare i Region Kronoberg

Återinför höjningen av OB-tillägget för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården. Det är budskapet i den motion Henrietta Modig Serrate (S) i dagarna lämnat in till regionfullmäktige.

För att lösa problem med bemanning i dygnet-runt-verksamhet införde Region Kronoberg för några år sedan en höjning av tillägget för arbete på obekväm arbetstid (OB-tillägget). Satsningen infördes i två steg: först för sjuksköterskor och sedan för övriga medarbetare som har OB-tillägg i sina avtal. Våren 2020, mitt under pågående pandemi, avskaffade det moderatledda regionstyret satsningen…

Läs mer

Region Kronoberg avbryter projektet med sjukhus i Räppe

Idag beslutade en enig regionstyrelse att avbryta projektet med byggnation av nytt sjukhus i Räppe. Orsakerna är ekonomiska.

Bakgrund till beslutet I början av 2023 fick regiondirektören i uppdrag att se över vilka konsekvenser det nya omvärldsläget och det förändrade ekonomiska läget får för regionens byggnadsinvesteringar. I den rapport som nu är färdig konstateras att de ekonomiska förutsättningarna ändrats så radikalt att bygget av sjukhus i Räppe inte längre är ekonomiskt möjligt att…

Läs mer

S och V släpper budgetförslag för Region Kronoberg 2024

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har idag lämnat in ett gemensamt budgetförslag för Region Kronoberg 2024. Förslaget fokuserar på att stärka personalpolitiken och förbättra vården i Kronoberg.

– Vi föreslår bland annat höjd grundbemanning, mer pengar till löner och återinförande av höjt OB-tillägg för alla som jobbar i dygnet runt-verksamhet. Det här är frågor vi drivit länge och kommer fortsätta hålla i tills de blir av. Utan bättre personalpolitik kommer Region Kronoberg inte kunna leverera den vård invånarna förtjänar. Vi sticker inte…

Läs mer
facebook Twitter Email