Facklig-politiska handslag för trygghet och rättvisa för vanligt folk

Socialdemokraterna i Kronoberg har tillsammans med de socialdemokratiska partidistrikten i Blekinge, Jönköpings län och Kalmar län gjort ett gemensamt handslag på med LO-distriktet i Småland och Blekinge för att förbättra arbetsmarknaden och välfärden i vår del av Sverige. Handslaget är unikt och resultatet av vår nära facklig-politiska samverkan.

Vi har kommit överens om 21 konkreta samarbetsområden som fångar upp utmaningarna som finns i våra regioner och kommuner liksom de problem som medborgarna och LO-förbundens medlemmar möter i sin vardag. Vår överenskommelse sträcker sig över stora och viktiga områden. Det finns inte ett svar på komplexa samhällsproblem, utan det krävs en sammanhållen politik för…

Läs mer
Socialdemokraterna i Kronobergs valberedning presenterar sitt förslag på lista till regionfullmäktige inför allmänna val 2022.

Valberedningen i Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt presenterar nu sitt förslag på kandidater inför höstens val till regionfullmäktige. – Valberedningen har efter konstruktiva och bra samtal arbetat fram ett förslag på lista inför regionfullmäktigevalet som innehåller en balanserad fördelning av kandidater utifrån ålder, kön och geografi samt erfarenhet och förnyelse. Det är en enig valberedning som föreslår…

Läs mer
Socialdemokraterna i Kronobergs valberedning presenterar sitt förslag på riksdagslista inför allmänna val 2022.

Valberedningen i Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt presenterar nu sitt förslag på lista inför höstens val till riksdagen. – I valberedningen har vi haft bra och konstruktiva samtal. Utifrån dessa samtal kan vi nu lägga fram ett balanserat förslag på lista till riksdagen, som sammantaget ger en stark laguppställning med kandidater från hela vårt län. I vårt…

Läs mer
facebook Twitter Email