Facklig-politiska handslag för trygghet och rättvisa för vanligt folk

Socialdemokraterna i Kronoberg har tillsammans med de socialdemokratiska partidistrikten i Blekinge, Jönköpings län och Kalmar län gjort ett gemensamt handslag på med LO-distriktet i Småland och Blekinge för att förbättra arbetsmarknaden och välfärden i vår del av Sverige. Handslaget är unikt och resultatet av vår nära facklig-politiska samverkan.

Vi har kommit överens om 21 konkreta samarbetsområden som fångar upp utmaningarna som finns i våra regioner och kommuner liksom de problem som medborgarna och LO-förbundens medlemmar möter i sin vardag.

Vår överenskommelse sträcker sig över stora och viktiga områden. Det finns inte ett svar på komplexa samhällsproblem, utan det krävs en sammanhållen politik för att lyckas. Enbart genom att få ett starkt stöd hos från väljarna kan vi genomföra en politik som förbättrar villkoren för LO-förbundens medlemmar i vår del av landet.

Du kan ta del av handslaget i sin helhet här.

Robert Olesen, ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg, deltog på ett av LO anordnat panelsamtal i samband med att handslaget presenterades. Se panelsamtalet i efterhand här.

facebook Twitter Email