Riksdagen

Våra prioriteringar

Vi ska bryta segregationen och stoppa gängen

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Här kan du läsa mer.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Pengarna till välfärden ska gå till just välfärden. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle.

Här kan du läsa mer.

Vi ska leda klimatomställningen och skapa framtidens jobb

Vi vill skapa nya gröna jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik. Vi tror inte på att skapa nya låglönesektorer eller konkurrera på världsmarknaden med dåliga arbetsvillkor. De världsledande svenska industriföretagen har inte nått sin position genom att pressa ner lönerna utan genom tekniskt avancerad produktion som kräver medarbetare med rätt utbildning. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna.

Här kan du läsa mer.

facebook Twitter Email