Vår politik

Arbete

Jobben är vår främsta prioritering

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga.

Här kan du läsa mer.

Utbildning

Grunden till människors möjlighet att förverkliga sina drömmar

Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. Vi vill satsa på utbildning så att Sverige konkurrerar med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

Här kan du läsa mer.

Välfärd

Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning

Alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar.

Här kan du läsa mer.

facebook Twitter Email