Region Kronoberg

Socialdemokraterna är Kronobergs största parti, men i Region Kronoberg är vi oppositionsparti. Vi är en aktiv oppostition med kronobergarnas bästa för ögonen. Vi lägger stort fokus vid personalfrågorna och kommer under hela mandatperioden lägga offensiva förslag för att förbättra personalens villkor. Det är så vi skapar en riktigt bra vardag – inte bara för alla de som arbetar inom våra verksamheter, utan för alla de som besöker oss som resenärer, patienter och medborgare.

En tredjedel av kronobergarna lade sin röst på oss i förra valet. Det är ett stort förtroende som vi kommer att förvalta i opposition under mandatperioden. Och om väljarna ger oss förtroendet i regionvalet 2022 – i majoritet åren efter det.

Henrietta Serrate, regionstyrelsens andre vice ordförande tillika regionråd
Robert Olesen, hälso- och sjukvårdsnämndens andre vice ordförande samt gruppledare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg

(fotograf: Alexander Hall)

facebook Twitter Email