Kultur och fritid

Socialdemokraterna vill att så många som möjligt ska få ta del av och uppleva Kronoberg – vårt fantastiska län som har så mycket att erbjuda inom kultur- och fritidsliv.

Våra prioriteringar i korthet:

  • Regionen och kommunerna ska stötta det lokala föreningslivet så att det får bästa möjliga förutsättningar att växa.
  • I Kronoberg ska det finnas bra tillgång till lokaler och mötesplatser som passar olika typer av kultur- och fritidsutövande.
  • Möjligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga ska inte vara en kostnadsfråga.
  • Satsningar på besöksnäringen ska ge ökad turism i Kronoberg.
  • Våra naturområden ska förvaltas och utvecklas så att de blir tillgängliga för fler.

Några politiska förslag för bättre kultur och fritid i Kronoberg:

  • Alla barn i Kronoberg ska ha rätt till en aktiv fritid. Vi vill att Region Kronoberg inrättar en fond där föreningar kan söka bidrag för att erbjuda avgiftsfria aktiviteter för barn på skolloven.
  • Fler ska kunna ta del av regionens bidrag till kultur och föreningsliv. För att det ska bli möjligt behöver bidragssystemet ses över och anpassas efter våra regionala förhållanden. Idag är det exempelvis svårt för små föreningar att få bidrag. Det ska också vara möjligt att söka bidrag för enskilda projekt.
facebook Twitter Email