Regionnytt oktober är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Reginnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden.

I årets sjunde Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vår interpellation om pandemins konsekvenser på förlossningsvården. Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under oktober Vår debattartikel om att utveckla bröstcancerscreeningen Vår interpellation om hur Region Kronoberg arbetar för att säkerställa att verksamhet som finansieras med skattepengar inte bedrivs av kriminella gäng….

Läs mer

Regionnytt 6/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden.

I årets sjätte Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vårt förslag om att skrota bonus och istället satsa på lön istället.  Vår interpellation angående hur stödet ser ut till efterlevande vid suicid. Vårt förslag om att återinföra höjt OB-tillägg för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården. Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka…

Läs mer
facebook Twitter Email