Regionnytt december är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden. I Regionnytt för december kan du bland annat läsa om: Vår motion om att inrätta ett näringspolitiskt råd i Kronoberg. De tre debattartiklar som företrädare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg har skrivit….

Läs mer

Regionnytt november är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden. I Regionnytt för november kan du bland annat läsa om: Vår interpellation om hur mammografin ska bli mer jämlik. Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under november. Vår debattartikel…

Läs mer

Regionnytt oktober är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Reginnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden.

I årets sjunde Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vår interpellation om pandemins konsekvenser på förlossningsvården. Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under oktober Vår debattartikel om att utveckla bröstcancerscreeningen Vår interpellation om hur Region Kronoberg arbetar för att säkerställa att verksamhet som finansieras med skattepengar inte bedrivs av kriminella gäng….

Läs mer
facebook Twitter Email