Uttalande från distriktskongressen

Socialdemokraterna i Kronobergs 100:e distriktskongress beslutade den 19 mars 2022 att ställa sig bakom följande uttalande:

”Socialdemokraterna står enade i kampen för alla människors frihet och hela världens fred. Vi står enade i solidaritet med det ukrainska folket och mot Putin-regimens orättfärdiga krig. Vi står bakom regeringens arbete att stärka Sverige, stötta Ukraina och driva på sanktioner mot Ryssland. Att vi socialdemokrater står upp för vår demokrati är än viktigare i…

Läs mer

Distriktskongressen 2022

Den 19 mars samlas Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt i Alvesta Folkets hus för sin 100:e kongress. Kongressen öppnas kl. 09.00.

Årets distriktskongress utgör även partidistriktets valkonferens för fastställande av listor inför val till regionfullmäktige och riksdag. Kallelse och handlingar har skickats ut via e-post till anmälda ombud. Är du ombud men inte fått några handlingar? Skicka i så fall ett mail till kronoberg@socialdemokraterna.se så löser vi det. Är du inte ombud men önskar gästa distriktskongressen…

Läs mer

Pressmeddelande: Monica Haider lämnar som ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg

Monica Haider har idag meddelat valberedningen för Socialdemokraterna i Kronoberg att hon inte ställer upp för omval som partidistriktsordförande. Hon kommer att lämna sitt uppdrag vid distriktskongressen den 26 september.

“Det har varit ett spännande, ärofullt och väldigt roligt uppdrag som jag lämnar efter 11 år. Jag vill rikta ett stort tack till mina partikamrater för det fina förtroende de har gett mig. Det finns ingen dramatik bakom mitt beslut och jag fortsätter mitt politiska engagemang för Socialdemokraterna i Kronoberg”, kommenterar Monica Haider. Valberedningen kommer…

Läs mer
facebook Twitter Email