Distriktskongressen inställd – nytt datum kommer

Distriktsstyrelsen tog idag, den 16 mars, beslut om att ställa in den planerade distriktskongressen. Beslutet fattades utifrån den oro många medlemmar känner, samt att det fanns indikationer på att många skulle välja att avstå från att närvara på distriktskongressen.

Beslutet togs för att säkerställa den demokratiska möjligheten för alla ombud att delta på distriktskongressen. Så snart det finns ett nytt datum för att genomföra distriktskongressen kommer detta att kommuniceras till er.

Läs mer

Distriktskongress den 21 mars 2020

Den 21 mars är det återigen dags för distriktskongress. Vi kommer att vara i Alvesta Folkets hus.

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden – och de ombud som inte har e-postadress registrerad kommer inom några dagar att få handlingarna i brevlådan. Du finner även handlingarna här. Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare. Om du som gäst önskar delta i…

Läs mer

Medlemsutbildning del 2

Den 9-10 maj arrangeras nästa del-2-utbildning. Utbildningarna riktar sig till alla medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen. Anmäl dig redan i dag!

Alla medlemmar har rätt till medlemsutbildning. Socialdemokraternas medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för…

Läs mer
facebook Twitter Email