Uttalande från distriktskongressen

Socialdemokraterna i Kronobergs 100:e distriktskongress beslutade den 19 mars 2022 att ställa sig bakom följande uttalande:

”Socialdemokraterna står enade i kampen för alla människors frihet och hela världens fred. Vi står enade i solidaritet med det ukrainska folket och mot Putin-regimens orättfärdiga krig. Vi står bakom regeringens arbete att stärka Sverige, stötta Ukraina och driva på sanktioner mot Ryssland.

Att vi socialdemokrater står upp för vår demokrati är än viktigare i tider där Europa säkerhetsordning hotas. Valrörelsen är i gång och Socialdemokraterna i Kronoberg presenterar ett starkt lag på riksdags- och regionlistor. Våra representanter har en bred erfarenhet och starka engagemang som kommer att vara viktigt i valrörelsen och under nästa mandatperiod.

Vår partiledare har varit i tydlig i vilka prioriteringar som gäller. Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden, öka takten i klimatomställning och vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa den grova organiserade brottsligheten.

Vi i Kronoberg kommer att ta vårt ansvar. Välfärdens medarbetare ska prioriteras högt och schysta arbetsvillkor ska gälla – användningen av dyr hyrpersonal ska minskas så att resurserna går till kronobergarnas vård och inte vinster. Vi ska ligga i framkant med klimatvänliga transporter och regionen samt länets kommuner ska vara förebilder när det gäller hållbarhet.

Vi ska bryta segregationen genom att skapa de bästa möjligheterna för människor att bli självförsörjande. Alla utbildningar i Kronoberg ska hålla hög kvalitet och arbetsmarknadens behov ska påverka vilka inriktningar som erbjuds. Vi ska stärka samarbetet med länets kvinnojourer och aktivt arbeta för nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.”

Socialdemokraterna i Kronobergs 100:e distriktskongress

facebook Twitter Email