Pressmeddelande: Monica Haider lämnar som ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg

Monica Haider har idag meddelat valberedningen för Socialdemokraterna i Kronoberg att hon inte ställer upp för omval som partidistriktsordförande. Hon kommer att lämna sitt uppdrag vid distriktskongressen den 26 september.

“Det har varit ett spännande, ärofullt och väldigt roligt uppdrag som jag lämnar efter 11 år. Jag vill rikta ett stort tack till mina partikamrater för det fina förtroende de har gett mig. Det finns ingen dramatik bakom mitt beslut och jag fortsätter mitt politiska engagemang för Socialdemokraterna i Kronoberg”, kommenterar Monica Haider. Valberedningen kommer…

Läs mer

Distriktskongressen inställd – nytt datum kommer

Distriktsstyrelsen tog idag, den 16 mars, beslut om att ställa in den planerade distriktskongressen. Beslutet fattades utifrån den oro många medlemmar känner, samt att det fanns indikationer på att många skulle välja att avstå från att närvara på distriktskongressen.

Beslutet togs för att säkerställa den demokratiska möjligheten för alla ombud att delta på distriktskongressen. Så snart det finns ett nytt datum för att genomföra distriktskongressen kommer detta att kommuniceras till er.

Läs mer

Distriktskongress den 21 mars 2020

Den 21 mars är det återigen dags för distriktskongress. Vi kommer att vara i Alvesta Folkets hus.

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden – och de ombud som inte har e-postadress registrerad kommer inom några dagar att få handlingarna i brevlådan. Du finner även handlingarna här. Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare. Om du som gäst önskar delta i…

Läs mer
facebook Twitter Email