Nyheter

Uttalande: (S) kritiska till att Region Kronoberg överklagar färdtjänstdom

Lokala medier har under våren rapporterat om en synnedsatt pojke som nekats färdtjänst till och från skolan. Med bakgrund av detta skickade Socialdemokraterna i februari in en skrivelse till Region Kronoberg, som har uppdraget att handlägga färdtjänstansökningar i flera av Kronobergs kommuner. I skrivelsen begärdes en diskussion om hur regelverket kan bli bättre och en…

Läs mer

Regionnytt 4/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets fjärde Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vår kritik mot sommarstängningen av IVA på Ljungby lasarett Vårt förslag om att utreda en offentligt driven vårdcentral i Älmhults kommun Vår skrivelse om bättre villkor för ungdomsorganisationer i Kronoberg Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under april Vårt förslag om att…

Läs mer

Pressmeddelande: Förbättra regelverket för bidrag till ungdomsorganisationer i Kronoberg

Fler ungdomsorganisationer ska kunna söka och få bidrag från Region Kronoberg. Det är målsättningen med den skrivelse som Socialdemokraterna nyligen lämnat in till kulturnämnden.

Opolitiska ungdomsorganisationer i Kronoberg har i vissa fall möjlighet att söka bidrag från regionen. För att stärka organisationernas återhämtning efter pandemin fattade kulturnämnden i slutet av april beslut om att utöka grundbidraget till från 10 000 kr till 20 000 kr under två år. Själva regelverket som reglerar bidrag till ungdomsorganisationerna antogs i januari 2017. Nu vill…

Läs mer
facebook Twitter Email