Nyheter

Facklig-politiska handslag för trygghet och rättvisa för vanligt folk

Socialdemokraterna i Kronoberg har tillsammans med de socialdemokratiska partidistrikten i Blekinge, Jönköpings län och Kalmar län gjort ett gemensamt handslag på med LO-distriktet i Småland och Blekinge för att förbättra arbetsmarknaden och välfärden i vår del av Sverige. Handslaget är unikt och resultatet av vår nära facklig-politiska samverkan.

Vi har kommit överens om 21 konkreta samarbetsområden som fångar upp utmaningarna som finns i våra regioner och kommuner liksom de problem som medborgarna och LO-förbundens medlemmar möter i sin vardag. Vår överenskommelse sträcker sig över stora och viktiga områden. Det finns inte ett svar på komplexa samhällsproblem, utan det krävs en sammanhållen politik för…

Läs mer

(S) säger ja till sjukhus i Räppe

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har idag på sitt gruppmöte beslutat att rösta för att ett nytt lasarett byggs i Räppe. Beslutet var enhälligt.

– Socialdemokraterna har landat i att vi tror att det är Räppealternativet som ger bäst resultat på helheten. Det finns flera skäl till det. Bland annat slipper vi utsätta personal och patienter för det otroligt komplicerade och långa pussel en ombyggnation av dagens CLV skulle innebära. Med ett nytt sjukhus i Räppe får vi bäst…

Läs mer

Fler läkare i äldreomsorgen om (S) får bestämma

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har lämnat in en motion om att öka läkarmedverkan i äldreomsorgen. Partiet vill särskilt se över möjligheten att införa medicinskt ansvariga läkare i alla kommuner och inrätta en äldrevårdsöverläkare på regional nivå.

– Socialdemokraterna vill öka läkarnärvaron på särskilda boenden och i hemtjänsten i Kronoberg. Den nationella Coronakommissionen har lyft att regionerna måste bli bättre på att säkerställa att kommunerna har tillgång till de läkarresurser som krävs för att bedriva en säker och kvalitativ hemvård. Det gäller Region Kronoberg med, säger Henrietta Serrate (S) regionråd i opposition….

Läs mer
facebook Twitter Email