S och V släpper budgetförslag för Region Kronoberg 2024

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har idag lämnat in ett gemensamt budgetförslag för Region Kronoberg 2024. Förslaget fokuserar på att stärka personalpolitiken och förbättra vården i Kronoberg.

– Vi föreslår bland annat höjd grundbemanning, mer pengar till löner och återinförande av höjt OB-tillägg för alla som jobbar i dygnet runt-verksamhet. Det här är frågor vi drivit länge och kommer fortsätta hålla i tills de blir av. Utan bättre personalpolitik kommer Region Kronoberg inte kunna leverera den vård invånarna förtjänar. Vi sticker inte…

Läs mer

Uttalande: (S) kritiska till att Region Kronoberg överklagar färdtjänstdom

Lokala medier har under våren rapporterat om en synnedsatt pojke som nekats färdtjänst till och från skolan. Med bakgrund av detta skickade Socialdemokraterna i februari in en skrivelse till Region Kronoberg, som har uppdraget att handlägga färdtjänstansökningar i flera av Kronobergs kommuner. I skrivelsen begärdes en diskussion om hur regelverket kan bli bättre och en…

Läs mer

Vi socialdemokrater vill ha en fungerande vård i hela Kronoberg

Socialdemokraternas mål är att du ska känna dig trygg med att du får den vård du behöver när du behöver den. För en fungerande och trygg vård i hela Kronoberg behövs enkel åtkomst till vårdcentraler och en fungerande akutvård. Året om. Ska vi lyckas måste vi lyssna på dem som arbetar inom vården – för utan dem, fungerar ingenting.

Vi socialdemokrater vill förbättra arbetsmiljön och lönevillkoren för personal inom vården. Ett steg i rätt riktning är att höja grundbemanningen, inte minst för att komma till rätta med ökande kostnader för hyrpersonal. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med en ambitiös personalpolitik, både på kort och lång sikt! För en fungerande och trygg vård…

Läs mer
facebook Twitter Email