Pressmeddelande: Starta offentlig vårdcentral i Älmhult

Älmhult är idag den enda kommunen i Kronoberg som saknar en offentligt driven vårdcentral. Region Kronoberg har, trots över 18 000 invånare, inga egna verksamheter i kommunen. Med anledning av detta har Socialdemokraterna i regionen skickat in en motion.

I motionen skriver Socialdemokraterna att de vill att Region Kronoberg ska utreda förutsättningarna för att öppna en offentligt driven vårdcentral i Älmhults kommun. – För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det ska gå att bo och leva i hela Kronoberg. En viktig förutsättning för det är att vård och omsorg finns nära medborgarna….

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill öka antalet kuratorer på ungdomsmottagningarna

Det är högt tryck på ungdomsmottagningarna i Kronoberg. I höstas rapporterades att väntetiden på att få träffa en kurator var en till två månader. Nu har Socialdemokraterna i regionen skickat in en skrivelse om att öka resurserna till ungdomsmottagarna, så att fler kuratorer kan anställas.

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningars (FSUM) beräkningar visar att Kronobergs län skulle behöva 7,2 kuratorer för att möta ungdomars behov av samtal. I höstas hade ungdomsmottagningarna i Region Kronoberg 3,5 kuratorstjänster, alltså mindre än hälften. Socialdemokraterna föreslår att ungdomsmottagningarna får resurser för att öka antalet kuratorer. – Ska vi lyckas minska den psykiska ohälsan hos barn…

Läs mer
DET HAR GÅTT 100 ÅR SEDAN STARTEN …

… och i samband med partidistriktets valkonferens den 19 november kommer vi även att fira vårt 100-årsjubileum på Kök11 i Växjö.Och det finns fortfarande några platser kvar till kvällens firande med middag och underhållning! Är du partimedlem men inte ombud på valkonferensen, och vill vara med på kvällens 100-årsfirande? I så fall skickar du ett…

Läs mer
facebook Twitter Email