Regionnytt april är här!

I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden.

I Regionnytt för april kan du bland annat läsa om:

  • Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under april
  • Kulturnämndens beslut om att förbättra regelverket för bidrag till ungdomsorganisationer
  • Artiklar och mediainslag om Socialdemokraterna i Region Kronoberg
  • Rapport från det första sammanträdet för regionstyrelsen sen maktskiftet i regionen

Klicka här för att läsa Regionnytt.

facebook Twitter Email