Nyheter

Sverige behöver bli mer rättvist, mer som Sverige.

På första maj står vi tillsammans upp för alla i Sverige.För hela Sverige.

Läs mer

Pressmeddelande: Starta offentlig vårdcentral i Älmhult

Älmhult är idag den enda kommunen i Kronoberg som saknar en offentligt driven vårdcentral. Region Kronoberg har, trots över 18 000 invånare, inga egna verksamheter i kommunen. Med anledning av detta har Socialdemokraterna i regionen skickat in en motion.

I motionen skriver Socialdemokraterna att de vill att Region Kronoberg ska utreda förutsättningarna för att öppna en offentligt driven vårdcentral i Älmhults kommun. – För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det ska gå att bo och leva i hela Kronoberg. En viktig förutsättning för det är att vård och omsorg finns nära medborgarna….

Läs mer

Pressmeddelande: (S) i Region Kronoberg vill avgiftsbefria fästingvaccination för barn

Flera regioner, däribland Östergötland, har valt att avgiftsbefria fästingvaccination för barn upp till 18 år. Nu föreslår Socialdemokraterna att Region Kronoberg gör detsamma.

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det är möjligt att vaccinera sig mot sjukdomen genom så kallad TBE-vaccinering, i folkmun ofta kallat fästingvaccination. Förekomsten av sjukdomen varierar i olika delar av landet och länet. Under 2022 gick Region Kronoberg ut med en särskild uppmaning…

Läs mer
facebook Twitter Email