Pressmeddelande: (S) vill utöka vårdplatskoordinatorernas tid för att förbättra läget på akuten

I januari skickade Socialdemokraterna in en skrivelse med krav om krissamtal kring läget på akutmottagningen i Växjö. Detta efter flera larm om dålig arbetsmiljö och allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I skrivelsen lyfte Socialdemokraterna flera förslag för att förbättra situationen. Ett av dessa var att utöka den tid vårdplatskoordinator finns på plats. Nu väljer partiet att gå fram med förslaget i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdplatskoordinatorerna hanterar och fördelar ut inskrivningsklara patienter från framförallt akutmottagningen till andra vårdavdelningar. Vårdplatskoordinatorerna är därmed en viktig del i att vårdplatskedjan och patientflödet ska fungera på ett bra sätt. Ett exempel är att patienterna inte ska bli kvar på akutmottagningen längre än nödvändigt, vilket var en del i IVO:s kritik. – När vårdplatskoordinatorerna inte…

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna med anledning av det moderatledda regionstyrets förslag att stänga IVA på Ljungby lasarett vecka 26-33

Det är med bestörtning och oro Socialdemokraterna ser på beskedet att Ljungby lasaretts 2 intensivvårdsplatser kommer stängas under vecka 26–33, ett besked som gavs 2023-03-22 av det moderatledda regionstyret på en presskonferens. Vi vill inleda med att vi har stor respekt för att personalbristen är svår och att det faktum att det saknas tillräckligt personal…

Läs mer

Socialdemokraterna i Kronobergs 101:a distriktskongress

Lördagen den 18 mars 2023 träffades över 150 socialdemokrater från hela Kronoberg för att genomföra partidistriktets 101:a kongress. Här är en sammanfattning av dagen!

Flera medaljer delades ut Sju partikamrater belönades med medalj för sitt engagemang och sina insatser i partiet och för den lokala demokratin i Kronoberg. Medaljerna delades ut av EU-parlamentariker och partistyrelseledamot Ilan de Basso (S) från Jönköping, som också var gäst på distriktskongressen. Tage Erlanders hedersmedalj tilldelades: Gun Lindell, Ljungby Arbetarekommun  Tony Lundstedt, Växjö Arbetarekommun …

Läs mer
facebook Twitter Email