Regionnytt nr 3/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets tredje Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vårt uttalande om sommarstängningen av IVA på Ljungby lasarett Vår skrivelse om att ge ungdomsmottagningarna pengar till att anställa fler kuratorer, så att fler unga kan få hjälp i tid Vårt förslag om att öka vårdplatskoordinatorernas tid för att förbättra läget på akuten Var vi…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill utöka vårdplatskoordinatorernas tid för att förbättra läget på akuten

I januari skickade Socialdemokraterna in en skrivelse med krav om krissamtal kring läget på akutmottagningen i Växjö. Detta efter flera larm om dålig arbetsmiljö och allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I skrivelsen lyfte Socialdemokraterna flera förslag för att förbättra situationen. Ett av dessa var att utöka den tid vårdplatskoordinator finns på plats. Nu väljer partiet att gå fram med förslaget i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdplatskoordinatorerna hanterar och fördelar ut inskrivningsklara patienter från framförallt akutmottagningen till andra vårdavdelningar. Vårdplatskoordinatorerna är därmed en viktig del i att vårdplatskedjan och patientflödet ska fungera på ett bra sätt. Ett exempel är att patienterna inte ska bli kvar på akutmottagningen längre än nödvändigt, vilket var en del i IVO:s kritik. – När vårdplatskoordinatorerna inte…

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna med anledning av det moderatledda regionstyrets förslag att stänga IVA på Ljungby lasarett vecka 26-33

Det är med bestörtning och oro Socialdemokraterna ser på beskedet att Ljungby lasaretts 2 intensivvårdsplatser kommer stängas under vecka 26–33, ett besked som gavs 2023-03-22 av det moderatledda regionstyret på en presskonferens. Vi vill inleda med att vi har stor respekt för att personalbristen är svår och att det faktum att det saknas tillräckligt personal…

Läs mer
facebook Twitter Email