Pressmeddelande: (S) vill öka den lokala styrningen av Ljungby och Växjö lasarett

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, har idag skickat in en skrivelse om att öka den lokala styrningen av Ljungby lasarett och Växjö lasarett.

– Många medarbetare uttrycker att man inte upplever att ledningen på politisk och tjänstemannanivå är tillräckligt närvarande. Vi socialdemokrater tror att det är angeläget att se över hur regionen på bästa sätt kan organisera sig rent organisatoriskt för att upplevas så närvarande som möjligt. Där tror vi det lokala kan vara nyckeln. Om vi tittar…

Läs mer

Regionnytt nr 2/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets andra Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vårt förslag om att höja grundbemanningen i vården Vår skrivelse om bristerna i färdtjänstreglementet Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under februari Våra interpellationer om det allvarliga läget i vården, planeringen inför sommaren och den läkemedelsbristen som råder Klicka här för att…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) i Region Kronoberg vill höja grundbemanningen i vården

Höjd grundbemanning i vården skulle kunna innebära bättre arbetsmiljö för medarbetarna, ökat antal vårdplatser och minska regionens kostnader för hyrpersonal. Det menar Socialdemokraterna i Region Kronoberg, som nu lämnat in en motion om att ta fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen.

Höjd grundbemanning innebär att man tar höjd för att planerad och förväntad frånvaro täcks inom ramen för schemaläggning av ordinarie personal. Det kan exempelvis innebära att man anställer fler eller att redan anställda ökar sin sysselsättningsgrad. Med den ansträngda situation som råder inom vården tycker vi att det är viktigt att vända på varje sten…

Läs mer
facebook Twitter Email