Pressmeddelande: (S) vill utöka vårdplatskoordinatorernas tid för att förbättra läget på akuten

I januari skickade Socialdemokraterna in en skrivelse med krav om krissamtal kring läget på akutmottagningen i Växjö. Detta efter flera larm om dålig arbetsmiljö och allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I skrivelsen lyfte Socialdemokraterna flera förslag för att förbättra situationen. Ett av dessa var att utöka den tid vårdplatskoordinator finns på plats. Nu väljer partiet att gå fram med förslaget i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdplatskoordinatorerna hanterar och fördelar ut inskrivningsklara patienter från framförallt akutmottagningen till andra vårdavdelningar. Vårdplatskoordinatorerna är därmed en viktig del i att vårdplatskedjan och patientflödet ska fungera på ett bra sätt. Ett exempel är att patienterna inte ska bli kvar på akutmottagningen längre än nödvändigt, vilket var en del i IVO:s kritik.

– När vårdplatskoordinatorerna inte är på plats läggs uppgiften att hantera och fördela ut inskrivningsklara patienter oftast på ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen. Detta upplevs som stressfullt och rimmar illa med regionens ambition om rätt använd kompetens. Vårdpersonal måste få fokusera på det patientnära arbete. För att förbättra vårdplatsflödet och avlasta akutmottagningen föreslår vi därför att funktionen vårdplatskoordinator utökas, så att dessa finns på plats längre på kvällar och helger, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För att utöka vårdplatskoordinatorernas tid behövs uppskattningsvis ytterligare 3,0 årsarbetare till en kostnad på cirka 2,1 – 2,3 mkr.

Här finns skrivelsen om vårdplatskoordinatorerna i sin helhet.

Här finns skrivelsen från januari 2023 om krissamtal på akutmottagningen.

Kontakt och kommentar

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0735-06 44 95  

facebook Twitter Email