Regionnytt nr 3/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets tredje Regionnytt kan du bland annat läsa om:

  • Vårt uttalande om sommarstängningen av IVA på Ljungby lasarett
  • Vår skrivelse om att ge ungdomsmottagningarna pengar till att anställa fler kuratorer, så att fler unga kan få hjälp i tid
  • Vårt förslag om att öka vårdplatskoordinatorernas tid för att förbättra läget på akuten
  • Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under mars
  • Våra interpellationer om svårigheten att få en dyslexiutredning i Kronoberg och väntetiderna på mammografi och cellprov

Klicka här för att komma till Regionnytt mars 2023.

facebook Twitter Email