Regionnytt 1/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets första regionnytt kan du bland annat läsa om: Vårt förslag om en handlingsplan för max 1100 invånare per primärvårdsläkare Vår skrivelse om den ansträngda situationen på akuten i Växjö Vår interpellation om problemen med kollektivtrafikens betal- och biljettsystem Klicka är för att komma till Regionnytt januari 2023.

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill ha svar om driftstörningar i länstrafikens betal- och biljettsystem

2020 införde Länstrafiken Kronoberg ett nytt betal- och biljettsystem. Systemet har dragits med driftsstörningar. Vid flertalet tillfällen har hela eller delar systemet ”legat nere”. Bara det senaste halvåret rör det sig om minst tre gånger. Nu väcker Socialdemokraterna i Region Kronoberg frågan om driftsstörningarna till regionfullmäktige.

Det är Joakim Pohlman (S) som har skickat in en interpellation med fyra frågor till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C). När det nya betal- och biljettsystemet infördes för tre år sedan var målet att det skulle bli enklare att resa med Länstrafiken Kronoberg. Med facit i hand har vi drabbats av flera stora driftstörningar. Detta…

Läs mer

Pressmeddelande: Minskade statsbidrag till Grimslövs folkhögskola kräver ägartillskott och skrivelse till regeringen

Regeringens budget innebär ekonomiska nedskärningar för folkhögskolorna. För Grimslövs folkhögskola, som ägs och drivs av Region Kronoberg, innebär budgeten 3,6 miljoner mindre i statsbidrag 2023 än föregående år. För att klara ekonomin flaggar nu verksamheten för att flera utbildningar kommer behöva läggas ner till hösten.

Några av de utbildningar som bedrivs på Grimslövs folkhögskola är vårdbiträde, undersköterska/skötare och allmän kurs på grundskole- respektive gymnasienivå. Grimslövs folkhögskola och utbildningarna där är en viktig del av att nå kompetensförsörjningsmålen både i regionens egna verksamheter och i andra offentliga organisationer och företag i Kronoberg. Vi socialdemokrater vill därför lyfta regionens möjlighet att gå…

Läs mer
facebook Twitter Email