Socialdemokraterna i Kronobergs 101:a distriktskongress

Lördagen den 18 mars 2023 träffades över 150 socialdemokrater från hela Kronoberg för att genomföra partidistriktets 101:a kongress. Här är en sammanfattning av dagen!

Flera medaljer delades ut Sju partikamrater belönades med medalj för sitt engagemang och sina insatser i partiet och för den lokala demokratin i Kronoberg. Medaljerna delades ut av EU-parlamentariker och partistyrelseledamot Ilan de Basso (S) från Jönköping, som också var gäst på distriktskongressen. Tage Erlanders hedersmedalj tilldelades: Gun Lindell, Ljungby Arbetarekommun  Tony Lundstedt, Växjö Arbetarekommun …

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill öka den lokala styrningen av Ljungby och Växjö lasarett

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, har idag skickat in en skrivelse om att öka den lokala styrningen av Ljungby lasarett och Växjö lasarett.

– Många medarbetare uttrycker att man inte upplever att ledningen på politisk och tjänstemannanivå är tillräckligt närvarande. Vi socialdemokrater tror att det är angeläget att se över hur regionen på bästa sätt kan organisera sig rent organisatoriskt för att upplevas så närvarande som möjligt. Där tror vi det lokala kan vara nyckeln. Om vi tittar…

Läs mer

Regionnytt nr 2/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets andra Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vårt förslag om att höja grundbemanningen i vården Vår skrivelse om bristerna i färdtjänstreglementet Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under februari Våra interpellationer om det allvarliga läget i vården, planeringen inför sommaren och den läkemedelsbristen som råder Klicka här för att…

Läs mer
facebook Twitter Email