Pressmeddelande: (S) vill öka den lokala styrningen av Ljungby och Växjö lasarett

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, har idag skickat in en skrivelse om att öka den lokala styrningen av Ljungby lasarett och Växjö lasarett.

– Många medarbetare uttrycker att man inte upplever att ledningen på politisk och tjänstemannanivå är tillräckligt närvarande. Vi socialdemokrater tror att det är angeläget att se över hur regionen på bästa sätt kan organisera sig rent organisatoriskt för att upplevas så närvarande som möjligt. Där tror vi det lokala kan vara nyckeln. Om vi tittar bakåt i Region Kronobergs historia har det exempelvis funnits varsin sjukhusstyrelse och sjukhuschef för Ljungby lasarett och Växjö lasarett, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I skrivelsen föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att:

  • Ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för hur den lokala styrningen av Ljungby lasarett och Växjö lasarett kan öka.
  • Begära att organisationsutskottet lyfter frågan om hur den politiska ledningen av hälso- och sjukvården bäst organiseras.

Här finns skrivelsen.

Kontakt och kommentarer

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 073-506 44 95

facebook Twitter Email