Regionnytt nr 2/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets andra Regionnytt kan du bland annat läsa om:

  • Vårt förslag om att höja grundbemanningen i vården
  • Vår skrivelse om bristerna i färdtjänstreglementet
  • Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under februari
  • Våra interpellationer om det allvarliga läget i vården, planeringen inför sommaren och den läkemedelsbristen som råder

Klicka här för att komma till Regionnytt februari 2023.

facebook Twitter Email