Pressmeddelande: Förbättra regelverket för bidrag till ungdomsorganisationer i Kronoberg

Fler ungdomsorganisationer ska kunna söka och få bidrag från Region Kronoberg. Det är målsättningen med den skrivelse som Socialdemokraterna nyligen lämnat in till kulturnämnden.

Opolitiska ungdomsorganisationer i Kronoberg har i vissa fall möjlighet att söka bidrag från regionen. För att stärka organisationernas återhämtning efter pandemin fattade kulturnämnden i slutet av april beslut om att utöka grundbidraget till från 10 000 kr till 20 000 kr under två år. Själva regelverket som reglerar bidrag till ungdomsorganisationerna antogs i januari 2017. Nu vill Socialdemokraterna att det revideras.

– Att höja grundbidraget ett steg i rätt riktning för att stärka ungdomsorganisationerna i Kronoberg, även om vi socialdemokrater hellre hade sett att höjningen blivit permanent. Regelverket för bidrag antogs 2017 och mycket har hänt sedan dess. Därför tycker vi att det är dags att se över och förbättra hela regelverket så att det bättre anpassas till förutsättningarna idag, säger Lavinia Strömberg (S) 2:e vice ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

I skrivelsen föreslås att alla ungdomsorganisationer i Kronoberg ska få möjlighet att yttra sig i framtagandet av nytt regelverk. Socialdemokraterna kommer också med egna förslag på ändringar. Ett exempel är att det idag krävs ett medlemsantal på 100 eller fler för att vara bidragsberättigad. Det kan vara problematiskt menar partiet.

– Kronoberg är en av Sveriges minsta regioner, vilket också återspeglas i föreningslivet. 100 medlemmar kan vara ouppnåeligt trots att verksamheten är aktiv och välfungerande. För att fler ungdomsorganisationer i vår region ska kunna söka och få bidrag för sin verksamhet vill vi att man ser över det kravet, säger Lavinia Strömberg (S) 2:e vice ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Här finns skrivelsen i sin helhet.

Källa: Regler för bidrag till ungdomsorganisationer. Politiska ungdomsorganisationer omfattas inte av dessa riktlinjer. 

Kontakt och kommentarer

Lavinia Strömberg (S) 2:e vice ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd, 073-045 16 54

facebook Twitter Email