Distriktskongressen 2020 blir digital

Partidistriktet tvingades flytta fram vårens inplanerade distriktskongress på grund av Coronapandemin. Nu i höst, närmare bestämt den 26 september, bjuder vi istället in till en helt digital kongress!

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden – och de ombud som inte har e-postadress registrerad kommer inom några dagar att få handlingarna i brevlådan. Du finner även handlingarna här.

Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare.

facebook Twitter Email