Höjt OB-tillägg till undersköterskor och mer pengar till vårdcentralerna i (S) budgetförslag för Region Kronoberg

Socialdemokraterna har idag skickat in sitt förslag till budget för Region Kronoberg 2021. Stört fokus ligger på hälso- och sjukvården och medarbetarna.

– Vi har en stor vårdskuld som ska hanteras framöver. Här behövs strategier som håller över tid. Patienterna och patientsäkerheten är högst prioriterat men vi får inte glömma medarbetarna – utan dem kan inga vårdbesök genomföras. Medarbetarna måste orka hålla i och behöver stöttning i det. Utöver vårdskulden har vi alltså en stor arbetsmiljöskuld och därför väljer vi att fortsätta satsa på regionens medarbetare, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd i Region Kronoberg.

I Socialdemokraternas budgetförslag finns ett särskilt avsnitt som behandlar ”Effekterna av Covid-19 i budget 2021”. De flesta budgetuppdragen i ska hanteras inom ökad ram men några riktade ekonomiska satsningar görs :

  • 20 miljoner kr – Mer pengar till vårdcentralerna. Motsvarar ungefär en tjänst per vårdcentral.
  • 25 miljoner kr – Höjt OB-tillägg för alla yrkesgrupper. Höjt OB-tillägg med 60 % återinförs för alla yrkesgrupper. Det höjda OB-tillägget plockades bort för flera yrkesgrupper, bland andra undersköterskor och skötare, av det moderatledda styret våren 2020.
  • 12 miljoner kr – Fortsatt satsning på fler ”särskilt yrkesskickliga” i enlighet med Vårdförbundets avtal. Särskilt yrkesskickliga från Vårdförbundets yrkesgrupper ska finnas i alla vårdens verksamheter.

 

Utöver satsningar på hälso- och sjukvård och medarbetarna avsetts 10 miljoner för nystart i kollektivtrafiken. Nya resenärer ska nås och pensionärer ska få samma rabatt på bussar och tåg som barn, unga och studenter har. Inga satsningar i kollektivtrafiken ska genomföras innan det är säkert ur smittskyddssynpunkt.

Socialdemokraternas förslag till budget för Region Kronoberg finns här.

För kommentarer:
Henrietta Serrate (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
0720-83 18 84

facebook Twitter Email