Efter (S)-förslag: Region Kronoberg tar fram en plan för max 1100 invånare per primärvårdsläkare

I april 2022 publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktvärden för fast läkarkontakt i primärvården. 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården är nu målet inom ramen för fast läkarkontakt. I Kronoberg var siffran i sammanställningen 1299 invånare/läkare.

Socialstyrelsens besked välkomnades bland annat av Distriktsläkarföreningen. Socialdemokraterna i Region Kronoberg vill att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta fram en handlingsplan för hur målet ska nås och la därför detta som yrkande på nämndens sammanträde 25 januari 2023. Yrkandet vann gehör och handlingsplanen ska därför tas fram.

  • För oss socialdemokrater är det viktigt att Region Kronoberg eftersträvar att följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi håller med om att 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården är ett rimligt riktvärde för fast läkarkontakt. Det håller också profession och medborgare med om. Målet kommer inte nås imorgon men det är dags att regionen tar fram en handlingsplan för när vi ska nå det och hur vi ska ta oss dit, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Källor:

Kontakt och kommentarer:

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 073-506 44 95


facebook Twitter Email